3
 

Rekrutacja

Rekrutacja do Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Dębiu z nauczaniem w dwóch językach

 

Karta przyjęcia do przedszkola

W związku z powyższy prosimy o składanie dokumentów w terminach:

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA w wersji do edycji POBIERZ w wersji PDF POBIERZ

załącznik OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI KANDYDATA w wersji do edycji POBIERZ w wersji PDF POBIERZ

załącznik OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU KANDYDATA w wersji do edycji POBIERZ w wersji PDF POBIERZ

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DO PRZEDSZKOLA w wersji do edycji POBIERZ w wersji PDF POBIERZ

wszystkie dokumenty można przesyłać na szkolnego maila This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.