Historia szkoły

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębiu mieści się w centrum pięknej miejscowości Dębie w gminie Chrząstowice. Budynek szkolny znajduje się obecnie na ulicy Wiejskiej 18. Do 1970 roku lekcje odbywały się w różnych budynkach na ulicy Wiejskiej.

Pierwszą szkołę otwarto w Dębiu w roku 1769/70, pierwszym nauczycielem był Franz Gil. Szkoła miała dwie klasy ze 165 uczniami, natomiast po stu latach w 1871 roku było 154 uczniów. Wśród dorosłych było 20 analfabetów. Uczyło w szkole 3 nauczycieli.

Druga szkoła w Dębiu, podobnie jak pierwsza, była także drewniana, kryta słomą. Stała do 1965 roku na terenie zagrody Franciszki Kalisz. Do 1970 roku lekcje odbywały się w murowanym budynku naprzeciwko kościoła, tam, gdzie później przez wiele lat było Państwowe Przedszkole w Dębiu i dom nauczyciela.

19 września 1970 roku wyznaczona została data uroczystości otwarcia nowej szkoły przy ulicy Wiejskiej 18. Budynek wybudowano w czynie społecznym i z pieniędzy władz wojewódzkich. Dzieci wraz z nauczycielami z entuzjazmem przenosiły sprzęt i pomoce naukowe ze starej szkoły. Zaproszono na uroczystość otwarcia dużo gości, przygotowano piękną uroczystość

Pierwszym dyrektorem szkoły mieszczącej się w nowym budynku była pani Wanda Olczyk, która pełniła funkcję kierowniczą przez 7 lat ucząc jednocześnie języka polskiego w klasach VII-VIII.

W maju 1978 roku kierownictwo szkoły objęła pani magister Danuta Wierzbicka- nauczycielka ze Szkoły Podstawowej w Chrząstowicach. Oo 1985 roku dyrektorem szkoły został na długo pan magister Bolesław Kulpa, pełnił tę funkcję przez 12 lat. Jego następcą została pani mgr Danuta Lewecka. Od 2009r. szkołą kieruję pani mgr Bożena Styrczewska.

W okresie 40 lat funkcjonowania szkoły pracowało w niej około 69 nauczycieli łącznie z tymi, którzy pracują obecnie.

W 1970 roku i w następnych latach powiększał się skład grona pedagogicznego. Młodzi nauczyciele z. Pasją przygotowywali uczniów do występów artystycznych, festiwali piosenki, olimpiad, konkursów i zawodów i sportowych. Uczniowie przez wiele lat zdobywali czołowe miejsca w gminnych i rejonowych olimpiadach języka polskiego, języka rosyjskiego, matematyki, fizyki i chemii. Byliśmy świetnie wysportowani, uczniowie świetnie grali w piłkę ręczną, brali udział w rozgrywkach ligi wojewódzkiej szkół podstawowych. Zespół harcerski " Top, Top" prowadzony przez Bolesława Kulpę osiągał sukcesy na festiwalach piosenki harcerskiej i żołnierskiej w gminie i w rejonie. W szkole działał prężnie Szczep Harcerski, mieliśmy 3 drużyny zuchowe i 4 harcerskie. Braliśmy udział w wycieczkach krajoznawczych, zwiedziliśmy Gdańsk, Gdynię, Sopot, Zakopane, Pieniny, Warszawę, Góry Świętokrzyskie, Poznań, Kórnik, Gniezno, Kotlinę Kłodzką, Bratysławę, Wiedeń, Jurę Krakowsko-Częstochowską, Chorzów, Kraków, Wieliczkę i Beskid Sądecki.

Na 25 lecie szkoły, które przypadło 10 października 1995 roku zorganizowano świetną uroczystość, na którą zaproszono wszystkich uczących w tej szkole nauczycieli, uczniów i władze samorządowe. Program uroczystości był bardzo bogaty. Wszystkim uczestnikom ten dzień na długo pozostał w pamięci.