Wpłaty na Radę Rodziców

Wpłaty na Radę Rodziców

Wpłaty na rzecz Rady Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Dębiu
w wysokości 70,00 zł na rok

(trzeci i kolejny uczeń w szkole zwolnieni z opłaty)


należy dokonać na konto

Rada Rodziców
przy Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Dębiu
ul. Wiejska 18, 46-053 Chrząstowice

BS Chrząstowice
43 8907 1063 2008 7000 1861 0003