5
 

Dokumenty

1

Kryteria naboru do klas I w roku szkolnym 2019/20: POBIERZ

REGULAMIN REKRUTACJI

do Szkoły z nauczeniem w dwóch językach Polsko-Niemieckim 

Rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej rozpoczyna się każdego roku od 01 marca.

1. Zgłoszenia kandydata do szkoły podstawowej dokonuje się:

o osobiście w siedzibie szkoły

o drogą elektroniczną na nasz adres e-mailowy ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

2. Warunkiem rozpatrzenia wniosku o zapisanie kandydata do szkoły podstawowej jest:

a. rozmowa kandydata i rodziców z dyrektorem szkoły

b. wypełnienie przez rodziców karty zgłoszenia do szkoły POBIERZ

c. potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia (termin podany w harmonogramie)  POBIERZ

Terminy spotkań z dyrekcją oraz z przyszłym wychowawcą ustala z rodzicami sekretariat szkoły.

Procedury podczas przenoszenia oraz wypisywania dziecka ze szkoły

PROCEDURA POSTĘPOWANIA RODZICÓW PODCZAS PRZENOSZENIA DZIECKA DO INNEJ PLACÓWKI OŚWIATOWEJ


     RODZIC / OPIEKUN PRAWNY DZIECKA ZOBOWIĄZANYCH JEST POINFORMOWAĆ WYCHOWAWCĘ KLASY I  SEKRETARIAT SZKOŁY O PLANOWANYM PRZENIESIENIU DZIECKA DO INNEJ SZKOŁY LUB WYJEŹDZIE POZA GRANICE KRAJU.

PROCEDURA PODCZAS PRZENOSZENIA DZIECKA DO INNEJ SZKOŁY:
1.    Rodzic dokonuje zapisu dziecka w nowej szkole.
2.    Otrzymany dokument  „POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA UCZNIA” przekazuje w  sekretariacie  naszej  szkoły.
3.    Dokonuje rozliczenia z biblioteką szkolną, panią intendentką i z zatwierdzoną obiegówkę oddaje w sekretariacie szkoły.
4.    Na podstawie dokumentu „POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA UCZNIA” i  obiegówki przygotowywany jest odpis arkusza ocen oraz dokument  „PRZEKAZANIE UCZNIA”.

Karta obiegowaPOBIERZ PDF

PROCEDURA PODCZAS WYPISANIA  DZIECKA ZE SZKOŁY  ZE WZGLĘDU NA WYJAZD ZA GRANICĘ:
1.    Rodzic osobiście informuje  wychowawcę  klasy  oraz sekretariat  o wypisaniu dziecka ze szkoły.
2.    W sekretariacie szkoły rodzic/opiekun prawny wypełnia  dokument (oświadczenie ), na podstawie którego przygotowywany jest odpis arkusza ocen.
3.    Dokumentację medyczną rodzic odbiera osobiście od pielęgniarki szkolnej.

 Oświadczenie o wyjeździePOBIERZ PDF