Poznaj Polskę

„Poznaj Polskę” – szczegóły przedsięwzięcia 

Celem przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” jest wsparcie nauczycieli oraz wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego. Program to sposób na poznanie naszego dziedzictwa narodowego i kulturowego oraz popularyzację osiągnięć polskiej nauki. 

Na finansowanie przedsięwzięcia w 2021 r. przewidziana jest łączna kwota 15 mln zł. Wsparcie będzie mogło być przeznaczone na pokrycie kosztów przejazdu, biletów wstępu, przewodnika, zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia uczestników wyjazdu. Szkoła otrzyma dofinansowanie w wysokości do 80 proc. planowanych kosztów wycieczki:

  • jednodniowej – do kwoty 5 tys. zł,
  • dwudniowej - do kwoty 10 tys. zł,
  • trzydniowej – do kwoty 15 tys. zł.

W wyjazdach mogą uczestniczyć uczniowie z trzech grup wiekowych:

I grupa – klasy I-III ze szkół podstawowych,

II grupa – klasy IV-VIII ze szkół podstawowych,

III grupa – szkoły ponadpodstawowe.

Dla każdej z tych grup Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z ekspertami opracowało plany wycieczek uwzględniające konkretne punkty edukacyjne, które zostały dostosowane do wieku oraz poziomu rozwoju uczniów.

Od 1-3 grudnia 2021 w ramach projektu "Poznaj Polskę" odbyła się wycieczka klas IV-VII: