Dokumenty

1

Dokumenty dotyczące rekrutacji  TUTAJ

Dokumenty można wysyłać mailowo na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Procedury podczas przenoszenia oraz wypisywania dziecka ze szkoły

PROCEDURA POSTĘPOWANIA RODZICÓW PODCZAS PRZENOSZENIA DZIECKA DO INNEJ PLACÓWKI OŚWIATOWEJ


     RODZIC / OPIEKUN PRAWNY DZIECKA ZOBOWIĄZANYCH JEST POINFORMOWAĆ WYCHOWAWCĘ KLASY I  SEKRETARIAT SZKOŁY O PLANOWANYM PRZENIESIENIU DZIECKA DO INNEJ SZKOŁY LUB WYJEŹDZIE POZA GRANICE KRAJU.

PROCEDURA PODCZAS PRZENOSZENIA DZIECKA DO INNEJ SZKOŁY:
1.    Rodzic dokonuje zapisu dziecka w nowej szkole.
2.    Otrzymany dokument  „POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA UCZNIA” przekazuje w  sekretariacie  naszej  szkoły.
3.    Dokonuje rozliczenia z biblioteką szkolną, panią intendentką i z zatwierdzoną obiegówkę oddaje w sekretariacie szkoły.
4.    Na podstawie dokumentu „POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA UCZNIA” i  obiegówki przygotowywany jest odpis arkusza ocen oraz dokument  „PRZEKAZANIE UCZNIA”.

Karta obiegowaPOBIERZ PDF

PROCEDURA PODCZAS WYPISANIA  DZIECKA ZE SZKOŁY  ZE WZGLĘDU NA WYJAZD ZA GRANICĘ:
1.    Rodzic osobiście informuje  wychowawcę  klasy  oraz sekretariat  o wypisaniu dziecka ze szkoły.
2.    W sekretariacie szkoły rodzic/opiekun prawny wypełnia  dokument (oświadczenie ), na podstawie którego przygotowywany jest odpis arkusza ocen.
3.    Dokumentację medyczną rodzic odbiera osobiście od pielęgniarki szkolnej.

 Oświadczenie o wyjeździePOBIERZ PDF