Kadra

Kadra rok szkolny 2021/22

DYREKTOR:

mgr Bożena Styrczewska

NAUCZYCIELE PRZEDSZKOLA:

mgr Aleksandra Gołuszko - opiekun grupy młodszej "MISIE" 

mgr Joanna Janik - język niemiecki 

mgr Magdalena Kozieł - język angielski

mgr Tomasz Gawlas - zajęcia z elementami gimnastyki korekcyjnej 

NAUCZYCIELE ODDZIAŁU „0”:

mgr Dorota Daniel - opiekun grupy starszej "SKRZATY", język niemiecki

mgr Beata Wasilewska - opiekun grupy starszej "SKRZATY", język niemiecki

mgr Danuta Lewecka - nauczyciel wspomagający

mgr Magdalena Kozieł - język angielski

mgr Tomasz Gawlas - zajęcia z elementami gimnastyki korekcyjnej 

NAUCZYCIELE PSP:

Nazwisko Imię FUNKCJA
BANNERT KATARZYNA Wychowawca kl. I,  JMN
MISZ MARZENA Wychowawca kl. II, Język niemiecki, JMN, radio PAUZA
 MAJNUSZ  INGRYDA  Wychowawca kl. III, Język niemiecki, JMN
     
WOLAK KONRAD Wychowawca kl. IV,Język angielski IV-VIII
KAZIMIRÓW ANNA Wychowawca kl. V, matematyka
MIESZKOWSKA-FIT MARTA Wychowawca kl. VI, język polski, szkolne koło teatralne
WOSZEK ANNA Wychowawca kl. VII, Chemia, Biologia, Przyroda, W-f
JANIK JOANNA Wychowawca kl.VIII, Język niemiecki, JMN
     
Wróbel Karolina psycholog szkolny
GAWLAS TOMASZ Wychowanie fizyczne, JMN
KOZIEŁ MAGDALENA Język angielski kl. I-III, WDŻ
BURZAWA BEATA Wychowanie fizyczne
LOCH-DANIEL KLAUDIA Matematyka, Informatyka
GOŁAŃSKI DARIUSZ WOS, świetlica
WIERTELAK BARTOSZ Fizyka
WIDAWSKA SYLWIA Geografia, JMN
GORDZIELIK ANGELIKA Religia, Opiekun Szkolnego Koła Caritas
ADAMCZYK-GALLUS MONIKA  Biblioteka szkolna

 

PRACOWNICY ADMINISTRACJI:

mgr Róża Staffa – główna księgowa

Wioleta Sklorz - referent d/s księgowych
Dorota Fila – intendent

 

PRACOWNICY OBSŁUGI

Lysik Ewelina - woźna oddziałowa

Agnieszka Obrębska - woźna oddziałowa

Agnieszka Bakanowicz/Teresa Grabeus - woźna oddziałowa
Gabriela Kurc - kucharka
Irena Niestrój - kucharka/woźna
Urszula Cichoń - sprzątaczka
Hildegarda Klar - sprzątaczka
Maria Bartek - kucharka

Wioleta Sklorz - kadrowa/kucharka/ woźna