Kreatywna Opolszczyzna

 

Cel projektu:

Podniesienie jakości kształcenia w 110 szkołach podstawowych z Aglomeracji Opolskiej (24 z Opola i 86 spoza) w ramach TIK (COVID), w tym w 40 szkołach (11 z Opola i 29 spoza Opola) w wyniku realizacji 4 programów nauczania przyczyniających się do podniesienia kompetencji kluczowych, umiejętności uniwersalnych 3890 uczniów – w tym uczniów ze SPE oraz 3000 nauczycieli w wyniku udziału w dodatkowych zajęciach, wyjazdach do miejsc edukacji bezpośredniej, konkursach, kursach doskonalących, doposażenia pracowni szkolnych w okresie od 1.09.2020- 31.08.2022

W ramach projektu uczniowie będą doskonalić Technologie Informacyjno – Komunikacyjne i poszerzać wiadomości dotyczące tej dziedziny.

Projekt podzielony jest na m.in zadania:

1. Zadanie 2 Rozwijanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów poprzez realizację zajęć w pracowniach RZPWE w oparciu o „Program Kreatywnego uczenia. - kl. VII

2. Zadanie 3 Tworzenie warunków do nauczania w oparciu o Program „Eksperyment w Edukacji" - kl.IV i VI

3. Zadanie 4 Rozwijanie kompetencji informatycznych uczniów i nauczycieli poprzez zajęcia z programowania w oparciu o program „Inteligentnie zaprogramowani" - kl. V

4.Szkolenia dla nauczycieli i doposażenie szkół.

 

 

Dzięki udziałowi w tym przedsięwzięciu uczniowie będą mieli szansę wyjazdu do miejsc edukacji bezpośredniej, poszerzenia wiadomości w zakresie kompetencji kluczowych oraz współzawodnictwa w konkursach przedmiotowych. Szkoła natomiast zyska dodatkowe wyposażenie.

Nauczanie poprzez zabawę.

W dniu 11.01 uczniowie klasy 7 wraz z nauczycielką geografii brali udział w wyjeździe do Opola w ramach projektu "Kreatywna Opolszczyzna". Zajęcia odbywały się w czterech blokach tematycznych, podczas których uczniowie uczyli się poprzez zabawę. Pierwsze zadanie uświadomiło uczniom , jak ważna jest praca zespołowa , kolejne - wagę logicznego myślenia w rozwiązywaniu matematycznych zagadek. Niełatwym ćwiczeniem było złożenie sześcianu z papierowego szablonu, łączenie punktów linami wychodząc poza schematy myślowe. Świetnie poradzili sobie z tym Adam, Armin i Wiktoria. Drugi blok tematyczny przeniósł uczniów w świat informatyki i programowania, co było dla nich zupełnie nowym przeżyciem . Ale i tutaj wszyscy dobrze sobie poradzili programując robota tak, aby wydawał dźwięki, reagował na kolory i odległość oraz poruszał się zdalnie. Po trzech godzinach pracy nastąpiła przerwa na smaczny lunch. Kolejne dwa bloki to rozwiązywanie zadań z matematyki w grywalizacji , a więc zdrowo rozumianej konkurencji, podczas której zwycięzców nagradzano oklaskami. Powtórzyliśmy ułamki, wzory na pola figur i pojęcia matematyczne. Ostatnim tematem była nauka szyfrowania i kształtowanie korelacji ruchowej. Po zakończonych nietypowych lekcjach udaliśmy się w drogę powrotną do szkoły. Dzień spędzony w Regionalnym Zespole Placówek Wsparcia Edukacji miał na celu rozwijanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych , rozwijał w uczniach kreatywność i pozwalał uwierzyć w swoje mocne strony. Dziękujemy Organizatorom!