2
 

Nauczanie w dwóch językach

1

Dokumenty

Znajdziesz tu potrzebne dokumenty dotyczące szkoły wraz z wykazem podręczników na rok bieżący.

2

Plan lekcji

Tu znajduje się aktualny plan lekcji.

3

Organizacja roku szkolnego

Znajdziesz tu informacje na temat bieżącej organizacji roku szkolnego wraz z rozkładem jazdy autobusu.

4

Samorząd uczniowski

Tu znajdują się informacje na temat naszego samorządu uczniowskiego.

 

2

Uczeń w naszej szkole zdobędzie wiedzę, która pozwoli mu na swobodne posługiwanie się językiem niemieckim – zarówno w życiu codziennym, jak również na poziomie specjalistycznym. Nasi nauczyciele stosują aktywne metody, które łączą metodykę nauczania treści ogólnokształcących z metodyką nauczania języka niemieckiego. Przygotowujemy do zdobywania kolejnych szczebli edukacji z nauczaniem dwujęzycznym. Po pewnym czasie język niemiecki staje się narzędziem do zdobywania wiedzy, uczniowie poznają specjalistyczne słownictwo i nabywają umiejętność swobodnego posługiwania się językiem niemieckim. Ważnym celem edukacyjnym nauczania w dwóch językach jest także zdobycie wiedzy o rzeczywistości, historii, geografii i kulturze Niemiec, a także poznawanie wybranych tytułów z literatury niemieckojęzycznej. Kształtuje to otwartość na świat i tolerancję dla innych kultur. Stąd już teraz sukcesywnie wzbogacamy nasz księgozbiór.

Read More