Zajęcia dodatkowe

 

Koło regionalne w roku szkolnym 2020/21

Działalność członków koła regionalnego w naszej szkole 

"Człowiek zawsze nosi z sobą całą swą historię, a także historię ludzkości"

/ Carl Gustav Jung/

Od września 2020 roku w naszej szkole działa koło regionalne. Uczestniczą w nim zainteresowani uczniowie klasy VI i VII pod kierunkiem nauczycielki geografii. Celem zajęć jest rozwijanie wiedzy o geografii i kulturze własnego regionu, ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej przez rozwój tożsamości regionalnej oraz rozwijanie wiedzy o historii regionu w powiązaniu z tradycjami własnej rodziny. Uczniowie podczas zajęć są wdrażani do krajoznawczego poznawania Polski i własnego regionu, co ma wpływać pozytywnie także na ich rozwój psychofizyczny. Zajęcia koła prowadzone są z elementami języka mniejszości, co ma na celu pogłębienie znajomości języka niemieckiego. W dobie pandemii trudno jest nam realizować cel aktywnego spędzania wolnego czasu, ale w roku szkolnym 2019/2020 udało nam się przeprowadzić kilka udanych wycieczek szkolnych: do JuraParku w Krasiejowie, do Muzeum Śląska Opolskiego, do Muzeum im. J. Dzierżona w Kluczborku, do zamku w Brzegu, Hydropolis we Wrocławiu, a także uczestniczyć w wykładzie na Uniwersytecie Opolskim i zwiedzić Muzeum Uniwersyteckie. We wrześniu tego roku szkolnego zorganizowaliśmy udaną wycieczkę na Górę św. Anny, która stanowi ważny dla Polski i Śląska "Pomnik Historii". O tej wycieczce i jej przebiegu pisaliśmy na stronie szkoły już wcześniej. Nasze spotkania umożliwiły nam bliższe poznanie Lokalnej Grupy Działania "Kraina Dinozaurów". Omówiliśmy walory turystyczne gmin wchodzących w jej skład ze szczególnym uwzględnieniem walorów przyrody i zabytków kultury materialnej w gminie Chrząstowice. Uczniowie zaznajomili się bliżej z historią Dębia, jego funkcjami dawniej i dziś oraz zawodami wykonywanymi przez dawnych mieszkańców tej miejscowości. Dowiedzieli się, czym zasłużyli się Konrad Mientus, Joachim Halupczok, Benedykt Kocot, Jerzy Szwugier, czy Christian Beier, którego nazwiskiem nazwano park w Dębskiej Kuźni. Uczniowie poznali pomniki przyrody w gminie Chrząstowice, omawiali formy ochrony przyrody i parki krajobrazowe Opolszczyzny. Efektem działań były prezentacje uczniów: Pauliny Wojtyczki, Ani Raut, Adama Skowronka, Kacpra Sklorza poświęcone historii i walorom turystycznym Dębia, Dębskiej Kuźni, Falmirowic, Mnichusa oraz Damiana Czecha - autora prezentacji o ochronie przyrody w woj. opolskim. Powstały też ciekawe prace plastyczne Pawła Wojtyczki dawnych kościołów w Dębiu. Posługując się mapami turystycznymi " wędrowaliśmy" wzdłuż Szlaku Historycznych Polichromii i Stobrawskim Zielonym Szlakiem.

Kolejnym etapem było poznawanie wzbogaconych zdjęciami i filmikami tradycji i obrzędów śląskich, głównie związanych z okresem jesienno-zimowym, ze szczególnym uwzględnieniem starych, ale też zanikających zwyczajów bożonarodzeniowych i sylwestrowych, obrzędu wodzenia niedźwiedzia, zapustów, skubania pierza, babskiego combra.

Podczas spotkań online poznaliśmy postaci literackie Josefa von Eichendorffa i Heinza Piontka z Kluczborka- utytułowanych pisarzy śląskich. Mówiliśmy o mostach z Huty Małapanew i jej produkcji hutniczej w XIX w. Poznawaliśmy historię żeliwnego mostu w Ozimku, który został wpisany na listę "Pomników Historii", gdyż jest świadectwem szeroko rozwiniętego w dolinie Małej Panwi hutnictwa. Obejrzeliśmy filmik o kuźnicach w Ozimku, Zagwiździu i Zawadzkiem. Odbyliśmy online wycieczkę po kopalni Górażdże i po śląskich zabytkach techniki. Omawialiśmy pochodzenie, zróżnicowanie kulturowe i językowe ludności Opolszczyzny, mniejszość niemiecką i jej działania. Dużą uwagę poświęciliśmy warunkom rozwoju opolskiego rolnictwa, jego produkcji i wydajności. Uczniowie podczas zajęć dowiedzieli się też o mało znanych ciekawostkach takich jak nieistniejący już pomnik walczącego z husytami rzeźnika w Nysie i wspólnocie Herrnhutów z Pawłowiczek oraz ich związkach z musztardą sarepską. Do lekcji były przygotowywane tematyczne słowniczki wyrazów w języku niemieckim. Dwoje uczniów Amelia Golas i Fabian Wierszak zaprojektowało wycieczkę po własnym regionie używając różnych źródeł informacji i map cyfrowych.

Wspólne zajęcia bardzo zintegrowały grupę uczniów, rozwijały ich zainteresowania i dociekliwość poznawczą. Poznawanie dziedzictwa kulturowego, spuścizny przodków i lokalnego środowiska wpływa pozytywnie na wytworzenia bliskich z nim więzi, co może w przyszłości zaowocować tym, że młodzi nie wyemigrują ze swojej małej ojczyzny i pozostaną w swoim "Heimacie" poszukując tutaj dobrego miejsca do swej działalności zawodowej.

Sylwia Widawska - opiekunka grupy


Prezentacja Anna Raut ZOBACZ

Prezentacja Paulina Wojtyczka ZOBACZ

Rysunek kościoła w Dębiu w wykonaniu P. Wojtyczki ZOBACZ