Informacje dla osób z Ukrainy

Przyjęcie do szkoły wymaga złożenia wniosku, a decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor. Publiczna szkoła podstawowa, w rejonie której mieszka dziecko przybyłe z zagranicy, przyjmuje z urzędu, a inne publiczne szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe w miarę posiadania wolnych miejsc. Jeśli w wybranej placówce nie ma wolnych miejsc, potrzebny jest kontakt z urzędem gminy.  

Dzieci w wieku 7-18 lat mogą nieodpłatnie uczyć się w polskich szkołach. Brak znajomości języka polskiego nie stanowi formalnej przeszkody. Uczniowie z Ukrainy mogą uczestniczyć w nieodpłatnych lekcjach języka polskiego organizowanych przez szkołę oraz zostać objęte opieką psychologiczno-pedagogiczną z związku z doświadczeniem migracyjnym. 

Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy / ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ ДІТЕЙ, ЯКІ ПРИБУВАЮТЬ З УКРАЇНИ

Karta przyjęcia do przedszkola/талон для вступу в дитячий сад do edycji POBIERZ , wersja PDF POBIERZ

Karta przyjęcia do szkoły/шкільний квиток do edycji POBIERZ , wersja PDF POBIERZ

Zaświadczenie do szkoły/атестат школи do edycji POBIERZ , wersja PDF POBIERZ

Informujemy, że w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, jest możliwość ubiegania się o darmowy posiłek w szkole. Darmowy posiłek przyznawany jest na czas nie dłuższy niż 2 miesiące. Dokumenty należy złożyć w placówce Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrząstowicach.

Звертаємо Вашу увагу, що в рамках допомоги громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом проти цієї держави вона може бути активована на вимогу в оголошенні. Безкоштовне харчування приймається не більше 2 місяців. Документи допомоги зберігаються у приміщенні Соціального центру в Хшонстовіцах.

Świadczenia mogą być przyznawane za okres miesiąca kalendarzowego począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z oświadczeniem./Вони показують, що визнають, що вперше з’явилися так, як ми представляємо, як це було зроблено з декларацією.

FORMULARZ KWALIFIKUJĄCY DO PRZYZNANIA POMOCY/ФОРМУЛЯР КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ НА НАДАННЯ ДОПОМОГИ do edycji POBIERZ , wersja PDF POBIERZ

Wniosek o posiłki/запит на харчування do edycji POBIERZ , wersja PDF POBIERZ

е-журнал - TYT
Як увійти до системи UONET+? - інструкція для учня та батьків
TYT

W przypadku powrotu uczniów z Ukrainy do swojego kraju prosimy o złożenie stosownych dokumentów /

Якщо студенти з України повертаються до своєї країни, просимо надати відповідні документи:

Wniosek o skreślenie z listy uczniów POBIERZ DOC

Wniosek o skreślenie z listy uczniów POBIERZ PDF

Jakie formalności musi spełnić uczeń w związku ze zmianą/skreśleniem z listy uczniów szkoły?

Następnie uczeń musi rozliczyć się ze szkołą, czyli uzyskać podpisy sekretariatu, biblioteki szkolnej, intendenta na karcie obiegowej.  Poza tym jego obowiązkiem będzie zwrócenie kluczyka do szafki oraz legitymacji szkolnej.

Karta obiegowa POBIERZ

 Dokumenty można wysyłać mailowo na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.