Informacje dla osób z Ukrainy

Przyjęcie do szkoły wymaga złożenia wniosku, a decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor. Publiczna szkoła podstawowa, w rejonie której mieszka dziecko przybyłe z zagranicy, przyjmuje z urzędu, a inne publiczne szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe w miarę posiadania wolnych miejsc. Jeśli w wybranej placówce nie ma wolnych miejsc, potrzebny jest kontakt z urzędem gminy.  

Dzieci w wieku 7-18 lat mogą nieodpłatnie uczyć się w polskich szkołach. Brak znajomości języka polskiego nie stanowi formalnej przeszkody. Uczniowie z Ukrainy mogą uczestniczyć w nieodpłatnych lekcjach języka polskiego organizowanych przez szkołę oraz zostać objęte opieką psychologiczno-pedagogiczną z związku z doświadczeniem migracyjnym. 

Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy / ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ ДІТЕЙ, ЯКІ ПРИБУВАЮТЬ З УКРАЇНИ

Karta przyjęcia do przedszkola/талон для вступу в дитячий сад do edycji POBIERZ , wersja PDF POBIERZ

Karta przyjęcia do szkoły/шкільний квиток do edycji POBIERZ , wersja PDF POBIERZ

Zaświadczenie do szkoły/атестат школи do edycji POBIERZ , wersja PDF POBIERZ

Informujemy, że w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, jest możliwość ubiegania się o darmowy posiłek w szkole. Darmowy posiłek przyznawany jest na czas nie dłuższy niż 2 miesiące. Dokumenty należy złożyć w placówce Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrząstowicach.

Звертаємо Вашу увагу, що в рамках допомоги громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом проти цієї держави вона може бути активована на вимогу в оголошенні. Безкоштовне харчування приймається не більше 2 місяців. Документи допомоги зберігаються у приміщенні Соціального центру в Хшонстовіцах.

Świadczenia mogą być przyznawane za okres miesiąca kalendarzowego począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z oświadczeniem./Вони показують, що визнають, що вперше з’явилися так, як ми представляємо, як це було зроблено з декларацією.

FORMULARZ KWALIFIKUJĄCY DO PRZYZNANIA POMOCY/ФОРМУЛЯР КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ НА НАДАННЯ ДОПОМОГИ do edycji POBIERZ , wersja PDF POBIERZ

Wniosek o posiłki/запит на харчування do edycji POBIERZ , wersja PDF POBIERZ

е-журнал - TYT
Як увійти до системи UONET+? - інструкція для учня та батьків
TYT