Podręczniki

Podręczniki do zakupu we własnym zakresie w roku szkolnym 2023/24:

Zakup podręczników w przedszkolu ustalany będzie w grupach.