Podręczniki

Zakup podręczników w przedszkolu ustalany będzie w grupach.