Dyżur w wakacje

 

OPŁATY ZA POBYT W PRZEDSZKOLU w miesiącu sierpniu 2018

Przedszkole przy Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Dębiu zapewnia nauczanie, wychowanie i opiekę w godzinach od 7.00 do 16.30 dziennie, od poniedziałku do piątku. Bezpłatnie od 8.00 – 13.00.

Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego do końca roku szkolnego, w którym dzieci kończą 6 lat wynosi 1 zł za godzinę zajęć w czasie przekraczającym 5 godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

Opłata za posiłki stanowi iloczyn dziennej stawki zwrotu kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie w kwocie 4,00 słownie: cztery złote i ilości dni obecności dziecka w przedszkolu.

Miesięczna wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wyżywienie stanowi iloczyn stawki godzinowej zawartej w umowie oraz zadeklarowanej liczbie godzin w karcie obecności.

Umowa sierpień 2018 POBIERZ

Karta obecności sierpień 2018 POBIERZ

OPŁAT ZA WYŻYWIENIE I PRZEDSZKOLE ZA MIESIĄC SIERPIEŃ 2018 DOKONUJE SIĘ NA PODSTAWIE INFORMACJI O PŁATNOŚCIACH DO 31.08.2018 NA KONTO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁEM PRZEDSZKOLNYM W DĘBIU NR 97 8907 1063 2008 7000 1861 0001

 

Dodano 05.06.2018

03.07.2018

Uprzejmie informujemy, iż zakończył się nabór na sierpień 2018. Wszystkie zgłoszone dzieci do 30.06.2018 zostały przyjęte. :)