Dyżur w wakacje

Dyżur wakacyjny sierpień 2024

Zapisy na dyżur wakacyjny na dyżur wakacyjny odbywają się corocznie od 02.05 do 31.05. Rodzice/opiekunowie prawni zainteresowani zapisaniem dziecka na dyżur wakacyjny proszeni są o złożenie w w/w terminach wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny do przedszkola dyżurującego. Wnioski można pobrać w placówce, do którego dziecko uczęszcza lub pobrać ze strony internetowej

Zgodnie z REGULAMINEM ZAPISU DZIECI NA DYŻUR WAKACYJNY w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Dębiu informujemy, iż

nabór DYŻUR rozpoczyna się corocznie od 02 maja i trwa do 31 maja.

KRYTERIA NABORU DO PRZEDSZKOLI GMINY CHRZĄSTOWICE w wersji PDF POBIERZ

W związku z powyższy prosimy o składanie dokumentów w terminach:

od 02.05 do 31.05 WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA na dyżur wakacyjny w wersji do edycjiPOBIERZ w wersji PDF: POBIERZ

załącznik OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI KANDYDATA w wersji do edycji POBIERZ w wersji PDF POBIERZ

załącznik OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU KANDYDATA w wersji do edycji POBIERZ w wersji PDF POBIERZ

do 09.06 POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DO PRZEDSZKOLA w wersji do edycji POBIERZ w wersji PDF POBIERZ

Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola na okres letni przyjmowane są w kancelarii siedziby lub mailowo na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

OPŁATY ZA POBYT W PRZEDSZKOLU podczas dyżuru letniego

Przedszkole czynne od 6:30 do 16:30

Przedszkole przy Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Dębiu zapewnia nauczanie, wychowanie i opiekę od poniedziałku do piątku. Bezpłatnie od 8.00 – 13.00.

Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego do końca roku szkolnego, w którym dzieci kończą 6 lat wynosi 1 zł za godzinę zajęć w czasie przekraczającym 5 godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

Opłata za posiłki stanowi iloczyn dziennej stawki zwrotu kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie tj. 5,00 zł / dzień

OPŁAT ZA WYŻYWIENIE I PRZEDSZKOLE ZA MIESIĄC SIERPIEŃ DOKONUJE SIĘ NA PODSTAWIE INFORMACJI O PŁATNOŚCIACH 

DO 10 kolejnego miesiąca

NA KONTO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁEM PRZEDSZKOLNYM W DĘBIU

97 8907 1063 2008 7000 1861 0001