Dyżur w wakacje

Ze względu na termomodernizację PSP Dębie

w roku 2022 w naszej placówce nie będzie dyżuru!!!

Poniżej informacja o dyżurujących przedszkolach:

 

OPŁATY ZA POBYT W PRZEDSZKOLU podczas dyżuru letniego

Przedszkole przy Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Dębiu zapewnia nauczanie, wychowanie i opiekę od poniedziałku do piątku. Bezpłatnie od 8.00 – 13.00.

Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego do końca roku szkolnego, w którym dzieci kończą 6 lat wynosi 1 zł za godzinę zajęć w czasie przekraczającym 5 godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

Opłata za posiłki stanowi iloczyn dziennej stawki zwrotu kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie w kwocie ustalonej.

Miesięczna wysokość opłaty wyżywienie stanowi iloczyn stawki za wyżywienie. Zgłoszenie nieobecności na początku miesiąca upoważnia przedszkole do nienaliczania opłaty za żywienie dziecka w zgłoszonych dniach.

OPŁAT ZA WYŻYWIENIE I PRZEDSZKOLE ZA MIESIĄC SIERPIEŃ DOKONUJE SIĘ NA PODSTAWIE INFORMACJI O PŁATNOŚCIACH dostępnej w systemie iprzedszkole

Procedury korzystania z systemu iPrzedszkole dostępne tu POBIERZ

Instrukcja obsługi panelu iRodzica POBIERZ

DO 10 kolejnego miesiąca

NA KONTO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁEM PRZEDSZKOLNYM W DĘBIU

97 8907 1063 2008 7000 1861 0001

 

INFORMACJE DLA OSÓB, KTÓRE POZYTYWNIE PRZESZŁY REKRUTACJĘ NA DYŻUR LETNI

 W związku z procedurami dotyczącymi COVID-19, zwracamy się z prośbą do rodziców chcących posłać dziecko do przedszkola o wypełnienie „Oświadczenia dla rodziców” i "Zgody na pomiar temperatury".

W celu zapewnienia należytej opieki i bezpieczeństwa dzieci i pracowników zgodnie z wytycznymi GIS, MEN prosimy o odpowiedzialne potraktowanie sprawy.

Prosimy o zapoznanie się z procedurami udostępnionymi poniżej, które będą obowiązywać w przedszkolu do odwołania.

Informacje zwrotne kierować na adresy sekretariatu naszej szkoły This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  w przeddzień posłania dziecka do przedszkola.

PROCEDURA ORGANIZACJI OPIEKI W PRZEDSZKOLU W CZASIE PANDEMII COVID-19 POBIERZ

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19 POBIERZ

SZCZEGÓŁOWA PROCEDURA DOTYCZĄCA ZASAD POSTĘPOWANIA  W PRZYPADKU PODEJRZENIA U DZIECI ZARAŻENIA KORONAWIRUSEM OBOWIĄZUJĄCA  W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁEM PRZEDSZKOLNYM W DĘBIU POBIERZ

OŚWIADCZENIE RODZICA PDF POBIERZ

OŚWIADCZENIE RODZICA do edycji POBIERZ

ZGODA NA POMIAR TEMPERATURY PDF POBIERZ

ZGODA NA POMIAR TEMPERATURY do edycji POBIERZ

 

 

Dyżur przedszkola SIERPIEŃ 2021

 

Uprzejmie informujemy, iż 15.05.2021 rozpoczynamy nabór na dyżur letni 2021.

w naszym przedszkolu jest to miesiąc SIERPIEŃ w godzinach od 7.00 do 16.00

KRYTERIA NABORU tutaj

wyjaśnienia dotyczące punktu 4

(Dziecko co najmniej jednego rodzica, którego udział w podatku dochodowym zasila budżet gminy Chrząstowice)

czyli dziecko rodzica, który jest zameldowany na terenie Gminy Chrząstowice, albo złożył stosowne oświadczenie w Urzędzie Skarbowym.

Karta zgłoszenia do edycji na sierpień 2021

w wersji edytowalnej: POBIERZ

w wersji PDF: POBIERZ

Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola na okres letni przyjmowane są wyłącznie mailowo na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Termin rekrutacji: do 15.06.2021