Projekty unijne

 

08.04.2014

W ramach projektu unijnego Fascynujący Świat Nauki i Techniki w dniu dzisiejszym wszyscy nasi uczniowie mieli okazję obserwować słońca i promieni słonecznych w mobilnych planetarium. Dzieci zobaczyły również bardzo interesujące filmy na temat budowy i zjawisk Układu Słonecznego oraz  „Niebo z moich stron” z wykorzystaniem programu Stellarium. Wszyscy wychodzili z seansu bardzo podekscytowani :)

  Zobacz więcej zdjęć

Tegoroczne ferie w naszej szkole sś pełne atrakcji. Uczniowie klas I--II biorą udział w projekcie "Fascynujący Świat Nauki i Technologii" zorganizowanym przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji. W pierwszym tygodniu uczniowie przenieśli się w "Czarodziejski świat bajek" - poznali wiele nowych i dowiedzieli się co to jest bajka, jakie są jej cechy charakterystyczne, a także wykonały szereg pięknych prac plastycznych. "Ulubiony bohater", "Pacynki", Historyjnka obrazkowa z figur geometrycznych" i piękny domek Baby Jagi.

 

 

W poniedziałek 19 listopada uczestnicy projektu „Radosna szkoła podstawowa w klasach I-III” pojechali do Biblioteki im J.von Eichendorffa w Opolu. W bibliotece są zbiory książek w języku polskim i niemieckim. Uczniowie usłyszeli opowiadania H.Ch Andersena oraz wzięli udział w konkursie z nagrodami. Każde dziecko z książkowym oraz słodkim upominkiem wróciło do domu.

 

27.10.2012
Realizacja projektu unijnego: Spotkania z językiem niemieckim. Kolejna grupa uczniów piekła ciastka poznając nowe słówka w języku niemieckim. W przerwie: Sportunterricht und Gimnastk. 
 

 Wycieczka zawodoznawcza 29.09.2012

 

Od 02 stycznia 2012 roku zostanie realizowany projekt 

POKL 09.01.02-16-052/11 o nazwie „Radosna szkoła podstawowa w klasach I-III”. 

Projekt skierowany jest do wszystkich uczniów szkół podstawowych w klasach I-III. W ramach projektu zaplanowane zostały zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze min. takie jak: czytanie ze zrozumieniem, formułowanie wypowiedzi pisemnej, wspieranie logicznego myślenia, poruszanie się w przestrzeni i najbliższym środowisku, koordynacja ruchowa, podnoszenie kondycji fizycznej i zapobieganie wad postawy. W ramach doradztwa i opieki pedagogiczno-psychologicznej realizowane będą zajęcia logopedyczne, terapia pedagogiczno-psychologiczna, zajęcia socjoterapeutyczne.

Projekt „Radosna szkoła podstawowa w klasach I-III” zakłada prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w tym zajęcia dotyczące porozumiewania się w językach obcych, poznawania świata informatycznego, zajęcia z logicznych gier matematycznych oraz zajęcia mające na celu poznawanie środowiska i mechanizmów jego działania. W ramach projektu zaplanowane zostały 2 wyjazdy z cyklu ”Poznajemy nowe zawody”.

Ponadto w ramach całego zadania zostaną zakupione pomoce dydaktyczne do wyposażenia kącika „Radosna szkoła”, materiały do prowadzenia zajęć oraz sprzęt multimedialny. Całkowity koszt powyższego projektu wynosi 195 062,00 zł