Nabór

Zgodnie z ZARZĄDZENIEM WÓJTA GMINY CHRZĄSTOWICE  w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innej formy wychowania przedszkolnego oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chrząstowice informujemy, iż rozpoczynamy nabór do PRZEDSZKOLA na rok szkolny 2021/22

KRYTERIA NABORU DO PRZEDSZKOLI GMINY CHRZĄSTOWICE w wersji PDF POBIERZ

W związku z powyższy prosimy o składanie dokumentów w terminach:

od 18.01.2021 do 29.01.2021 DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

od 01.02.2021 do 26.02.2021 WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA w wersji do edycji POBIERZ w wersji PDF POBIERZ

załącznik OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI KANDYDATA w wersji do edycji POBIERZ w wersji PDF POBIERZ

załącznik OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU KANDYDATA w wersji do edycji POBIERZ w wersji PDF POBIERZ

od 11.03.2021 do 17.03.2021 POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DO PRZEDSZKOLA w wersji do edycji POBIERZ w wersji PDF POBIERZ

wszystkie dokumenty można przesyłać na szkolnego maila This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

_________________________________________________________________________________

Procedury przed posłaniem dziecka do przedszkola:

W związku z procedurami dotyczącymi COVID-19, zwracamy się z prośbą do rodziców chcących posłać dziecko do przedszkola o wypełnienie „Oświadczenia dla rodziców” i "Zgody na pomiar temperatury".

W celu zapewnienia należytej opieki i bezpieczeństwa dzieci i pracowników zgodnie z wytycznymi GIS, MEN prosimy o odpowiedzialne potraktowanie sprawy.

Prosimy o zapoznanie się z procedurami udostępnionymi poniżej, które będą obowiązywać w przedszkolu do odwołania.

Informacje zwrotne kierować na adresy sekretariatu naszej szkoły This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. w przeddzień posłania dziecka do przedszkola.

PROCEDURA ORGANIZACJI OPIEKI W PRZEDSZKOLU W CZASIE PANDEMII COVID-19 POBIERZ

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19 POBIERZ

SZCZEGÓŁOWA PROCEDURA DOTYCZĄCA ZASAD POSTĘPOWANIA  W PRZYPADKU PODEJRZENIA U DZIECI ZARAŻENIA KORONAWIRUSEM OBOWIĄZUJĄCA  W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁEM PRZEDSZKOLNYM W DĘBIU POBIERZ

OŚWIADCZENIE RODZICA PDF POBIERZ

OŚWIADCZENIE RODZICA do edycji POBIERZ

ZGODA NA POMIAR TEMPERATURY PDF POBIERZ

ZGODA NA POMIAR TEMPERATURY do edycji POBIERZ