Nabór

REKRUTACJA na rok szkolny 2024/25

Zarządzenie Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 POBIERZ

Zgodnie z ZARZĄDZENIEM WÓJTA GMINY CHRZĄSTOWICE  w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innej formy wychowania przedszkolnego oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chrząstowice informujemy, iż rozpoczynamy nabór do PRZEDSZKOLA na rok szkolny 2024/25

KRYTERIA NABORU DO PRZEDSZKOLI GMINY CHRZĄSTOWICE w wersji PDF POBIERZ

W związku z powyższy prosimy o składanie dokumentów w terminach:

do 09.02.2024 DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, wersja Ukraina POBIERZ

od 12.02.2024 do 29.02.2024 WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA w wersji do edycji POBIERZ w wersji PDF POBIERZ

załącznik OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI KANDYDATA w wersji do edycji POBIERZ w wersji PDF POBIERZ

załącznik OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU KANDYDATA w wersji do edycji POBIERZ w wersji PDF POBIERZ

do 18.03.2024 POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DO PRZEDSZKOLA w wersji do edycji POBIERZ w wersji PDF POBIERZ

 

wszystkie dokumenty można przesyłać na szkolnego maila This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.