Nabór

Liczba wolnych miejsc w oddziałach przedszkolnych

na rok szkolny 2022/23 - 15

Lista dzieci przyjętych do oddziałów przedszkolnych naszej szkoły na rok 2022/23 POBIERZ

Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych naszej szkoły na rok 2022/23 POBIERZ

do 16.03.2022 POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DO PRZEDSZKOLA w wersji do edycji POBIERZ w wersji PDF POBIERZ

Zarządzenie Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 POBIERZ

Zgodnie z ZARZĄDZENIEM WÓJTA GMINY CHRZĄSTOWICE  w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innej formy wychowania przedszkolnego oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chrząstowice informujemy, iż rozpoczynamy nabór do PRZEDSZKOLA na rok szkolny 2022/23

KRYTERIA NABORU DO PRZEDSZKOLI GMINY CHRZĄSTOWICE w wersji PDF POBIERZ

W związku z powyższy prosimy o składanie dokumentów w terminach:

od 17.01.2022 do 31.01.2022 DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

od 01.02.2022 do 28.02.2022 WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA w wersji do edycji POBIERZ w wersji PDF POBIERZ

załącznik OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI KANDYDATA w wersji do edycji POBIERZ w wersji PDF POBIERZ

załącznik OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU KANDYDATA w wersji do edycji POBIERZ w wersji PDF POBIERZ

do 16.03.2022 POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DO PRZEDSZKOLA w wersji do edycji POBIERZ w wersji PDF POBIERZ

wszystkie dokumenty można przesyłać na szkolnego maila This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

_________________________________________________________________________________

Procedury przed posłaniem dziecka do przedszkola:

W związku z procedurami dotyczącymi COVID-19, zwracamy się z prośbą do rodziców chcących posłać dziecko do przedszkola o wypełnienie „Oświadczenia dla rodziców” i "Zgody na pomiar temperatury".

W celu zapewnienia należytej opieki i bezpieczeństwa dzieci i pracowników zgodnie z wytycznymi GIS, MEN prosimy o odpowiedzialne potraktowanie sprawy.

Prosimy o zapoznanie się z procedurami udostępnionymi poniżej, które będą obowiązywać w przedszkolu do odwołania.

Informacje zwrotne kierować na adresy sekretariatu naszej szkoły This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. w przeddzień posłania dziecka do przedszkola.

PROCEDURA ORGANIZACJI OPIEKI W PRZEDSZKOLU W CZASIE PANDEMII COVID-19 POBIERZ

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19 POBIERZ

SZCZEGÓŁOWA PROCEDURA DOTYCZĄCA ZASAD POSTĘPOWANIA  W PRZYPADKU PODEJRZENIA U DZIECI ZARAŻENIA KORONAWIRUSEM OBOWIĄZUJĄCA  W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁEM PRZEDSZKOLNYM W DĘBIU POBIERZ

OŚWIADCZENIE RODZICA PDF POBIERZ

OŚWIADCZENIE RODZICA do edycji POBIERZ

ZGODA NA POMIAR TEMPERATURY PDF POBIERZ

ZGODA NA POMIAR TEMPERATURY do edycji POBIERZ