Rada Rodziców

Rocznik 2017/18

PREZYDIUM:

Przewodnicząca: Maria Graczyk

Z-ca: Teresa Grabeus, Joanna Wojtyczka

Skarbnik: Róża Staffa

Sekretarz: Magdalena Smolin

KOMISJA REWIZYJNA:

członkowie: Danuta Pasoń-Kocur, Joanna Walecko

 

 

 

 

CZŁONKOWIE:

Joanna Piontek, Dominika Rogocz, Ilona Wierszak, Urszula Lyra, Iwona Hasterok, Małgorzata Wysińska, Lucyna Adamiec, Wioleta Sklorz, Ewelina Imiełowska, Ewelina Lysik, Elwira Sala, Teresa Ciecior, Agnieszka Jendryasek, Mariola Cichoń,  Dariusz Raut, Grażyna Fila, Andrzej Oberman, Gabriela Walecko, Bogumiła Lichwała, Alicja Tyloch, Magda Słotwińska