iPrzedszkole

Progman iPrzedszkole wspiera pracę przedszkoli między innymi w zakresie rejestrowania obecności i rozliczania czasu pobytu dziecka w przedszkolu, naliczania opłat za żywienie oraz za zajęcia dodatkowe.
Panel Przedszkola
Rożne zasady naliczania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu wpłynęły na wysokość tej opłaty, przez co dodatkowo utrudniły prowadzenie już i tak skomplikowanych rozliczeń.


Korzyści:

 • Uproszczenie systemu pobierania opłat 
 • Lepsza organizacja pracy placówki - skuteczna i szybka wymiana informacji pomiędzy pracownikami a rodzicami
 • Maksymalna redukcja biurokracji – kompleksowe oraz w pełni zautomatyzowane rozliczanie opłat przedszkolnych
 • Wygoda w użytkowaniu - sporządzanie gotowych wydruków lub tworzenie własnych zestawień i przesyłanie ich rodzicom

  Panel Rodzica / Opiekuna

  Moduł z jednej strony stanowi aktualne oraz kompletne źródło istotnych informacji, z drugiej zaś umożliwia dogodne komunikowanie się na linii przedszkole – rodzic. Na Panel Rodzica/Opiekuna składają się cztery obszary: Należności, Obecności, Jadłospis oraz Tablica Ogłoszeń.

  Pozwalają one uzyskać informacje zarówno o naturze finansowej jak i organizacyjnej. Komunikacja online między rodzicem a nauczycielem odbywa się za pomocą wewnętrznego komunikatora, co stanowi niezwykłe udogodnienie, ponieważ korespondencję można wymieniać o dogodnej dla obu stron porze.
   
  Jak korzystać z panelu rodzica w systemie iPrzedszkole znajdziecie tutaj
  Procedura rejestracji wejść i wyjść oraz korzystania z systemu iPrzedszkole POBIERZ