Samorząd uczniowski

 

 

PREZYDIUM SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2020/21:

Jan Fila - przewodniczący

Kinga Staffa - z-ca przewodniczącego

Adam Skowronek - sekretarz

Spośród klas IV-VIII do samorządu zostali wybrani
Klasa IV
Zuzanna Cichoń
Magdalena Joszko
Agata Wołowska
Klasa V
Lena Styrczewska
Kamil Pilarski
Klasa VI
Wiktoria Piontek
Adam Skowronek
Klasa VII
Amelia Golas
Damian Czech
Paweł Wojtyczka
Klasa VIII
Kinga Staffa
Jan Fila