Articles

Projekty edukacyjne

26.03.2018 Działania podejmowanie w szkole POBIERZ

Projekty edukacyjne w roku szkolnym 2017/18:

1. Ciekawski królik "Kikaninchen" - klasa I

2. "ANTON" Projekt szkolny - Klasa IV

3. "Mur Berliński" - klasa V-VI

4. "Meine Schule" - moja szkoła

5. "Deutsch mit Socke" - Klasa III

6. "In Marchenland"

7. "Z niemieckim w drogę" - klasy V-VI

8. "eTwinning" - klasa IV

 

Projekt edukacji prozdrowotnej "3-majmy się zdrowo" jest corocznie realizowany w naszej szkole w miesiącu marcu.

Głównym celem projektu jest poznanie przez uczniów zasad prawidłowego odżywiania się, umiejętne wybieranie produktów zdrowych dla organizmu, rozbudzenie zainteresowania własnym zdrowiem i rozwojem, poznanie zagrożeń cywilizacyjnych oraz nabywanie umiejętności właściwego zachowania się w przypadku kontaktu z nimi.

Nauczyciele naszej szkoły aktywnie włączyli się w realizację treści prozdrowotnych podejmując konkretne działania. Różnorodność tematów, wynikających z realizacji ścieżek edukacyjnych, spowodowała ścisłą współpracę między nauczycielami.

 

Anna Woszek

Projekt " Wspieranie nauczania w dwóch językach w szkołach i przedszkolach"

Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Dębiu, została wybrana obok czterech innych z Opolszczyzny, jako szkoła pilotażowa w projekcie:" Wspieranie nauczania w dwóch językach w szkołach i przedszkolach", organizowanego przez Instytut Goethego w Krakowie.

Celem projektu jest ukazanie zalet prowadzenia zajęć w języku polskim i języku niemieckim tzw.nauka w dwóch językach. Jako placówka, która już od września 2012 roku, prowadzi zajęcia w wyżej wymienionej formie w oddziale przedszkolnym oraz w klasie I szkoły podstawowej, zostaliśmy zaproszeni do tego projektu, aby wraz ze szkołami, które planują wprowadzenie tego typu nauczania, opracować wspólny program oraz pomoce naukowe do nauki w dwóch językach. Tego rodzaju projekty pozwalają na poszerzenie swojej wiedzy i umiejętności, które będziemy mogli później przekazać swoim uczniom. Jesteśmy pewni, że po zakończeniu projektu, który potrwa 2 lata, nasza wiedza w dziedzinie nauczania języka niemieckiego pozwoli na to, abyśmy mogli wprowadzić nauczanie w dwóch językach na wszystkich etapach edukacyjnych naszej placówki.

Do powyższego projektu wydelegowano z naszej placówki 3 nauczycieli:

Danuta Lewecka

Anna Kazimirów ( w ramach projektu otrzymała wakacyjne stypendium językowe w Niemczech)

Marzena Misz

Pierwszym etapem projektu, był wyjazd do szkoły Valeria- Koch Gymnasium na Węgrzech, gdzie uczestniczyliśmy w zajęciach prowadzonych w języku węgierskim i niemieckim. To było wspaniałe doświadczenie, zajęcia prowadzone są bez pomocy podręczników, wszystko jest bardzo dobrze zorganizowane, uczniowie wypowiadali się swobodnie w języku niemieckim, gdyż uczą się go już od przedszkola. W szkole prowadzone są kilkumiesięczne projekty, poświęcone regionalizmowi czyli życiu Mniejszości Niemieckiej na Węgrzech. Uuczniowie poznają tradycje i hisorię swoich przodków ucząc się przy tym języka obcego- niemieckiego. (Taki proces nauki języka niemieckiego stał się dla mnie inspiracją do napisania innowacji pedagogicznej, którą zamierzam wprowadzić w przyszłym roku szkolnym w pierwszej klasie szkoły podstawowej).

Kolejnym etapem, będą 6- dniowe warsztaty, które odbędą się na Węgrzech w Valerie- Koch Gymnasium, gdzie będziemy pracować wspólnie z nauczycielami z Węgier nad pomocami pdydaktycznymi wspierającymi naukę w dwóch językach.

Marzena Misz

 

 

„3-majmy się zdrowo”

Dbając o edukacje zdrowotną naszych uczniów w szkole realizowany był projekt "3- majmy się zdrowo". Dzięki wdrażanym treściom o tematyce zdrowotnej uczymy dzieci właściwych postaw, nawyków i umiejętności, które ułatwiają im prawidłowy rozwój. Zdrowie ( fizyczne, psychiczne, społeczne) jest warunkiem dobrej jakości życia, w tym osiągnięć szkolnych.

W klasach IV realizowane były treści związane ze zdrowym odżywianiem. Odbyło sie spotkanie z pielęgniarką, na którym poruszane były tematy związane ze zdrowym odżywianiem, piramidą prawidłowego odżywiania, konserwantami, regularnością posiłków, odpowiednim dobieraniem potraw.

Na lekcji przyrody uczniowie podzieleni na grupy samodzielnie wykonywali sałatki owocowe i kanapki ze zdrowej żywności. Uczyli się również kultury zachowania przy stole i higieny spożywania posiłków.

Klasa V zajęła się tematyka sportu. Uczniowie poznali korzyści odpoczynku aktywnego i wady odpoczynku biernego. Brali udział w zawodach sportowych, promując w ten sposób aktywne formy spędzania wolnego czasu. Uczyli się pisać sprawozdanie z zawodów.

Klasy VI poruszały zagadnienia związane ze szkodliwością używek. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w dyskusji na temat wpływu alkoholu, nikotyny i narkotyków na zdrowie człowieka. Pracując w grupach obliczali o ile skraca się życie nałogowego palacza, ile rocznie traci pieniędzy nałogowy palacz, dlaczego młodzież sięga po papierosy i alkohol i jakie korzyści mamy z niepalenia. Obejrzeli również film pt: „Nikotyna-legalny narkotyk" . Film poruszał problemy palenia papierosów przez nieletnich. Ukazano wypowiedzi uczniów, lekarzy i osób chorych na choroby tytoniowe. Przedstawiono zdrowotne skutki palenia tytoniu.

Anna Woszek

 

 

Program profilaktyki: POBIERZ PDF

Program wychowawczy: POBIERZ PDF