Articles

Oferta świetlicy

ZAJĘCIA PLASTYCZNO-TECHNICZNE

 • nabywanie umiejętności twórczych
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych

 • rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia

 • rozwijanie sprawności manualnych 

 • zdobywanie umiejętności posługiwania się różnymi

  technikami plastycznymi

 • nabywanie umiejętności pracy zespołowej

 • wyrabianie umiejętności realizowania kontaktów

  ze sztuką w życiu codziennym

 • przedstawianie określonych treści

ZAJĘCIA RELAKSUJĄCE I INTEGRACYJNE

 • budowanie wzajemnego zaufania

 • integracja zespołu

 • zwiększanie otwartości uczniów

 • poznawanie sposobów aktywnego spędzania czasu wolnego

 • poprawianie nastroju

 • zabawa i odprężenie

 • nauka prawidłowej komunikacji