Articles

Opis świetlicy

Świetlica szkolna działała w oparciu o założony plan pracy. Na zajęciach kładzie się nacisk na rozwijanie sprawności manualnych dzieci poprzez wykonywanie prac plastycznych i dekoracji oraz rozwijanie aktywności ruchowej dzieci poprzez gry i zabawy sportowe. 

Przy świetlicy szkolnej działa stołówka dla dzieci uczęszczających do naszej szkoły i przedszkola. Dzieci w wieku przedszkolnym otrzymuje 3 posiłki dziennie. Wydawane są również obiady dla szkoły oraz przedszkola w Dębskiej Kuźni i Dańcu.

W okresie wakacyjnym opracowano program wypoczynku letniego. Zawiera on treści o tematyce edukacyjnej oraz rozwijające sprawność ruchową dzieci.