Articles

Oferta przedszkola

Oferta przedszkola:

 

 

• zajęcia prowadzone w dwóch językach (polskim i niemieckim)

• język mniejszości narodowej 

• rytmika z elementami języka angielskiego (bezpłatnie)

• zajęcia komputerowe (grupa starsza, nieodpłatnie)

 

• opieka logopedy, terapeuty, specjalisty z zakresu oligofrenopedagogiki

• domowa, zdrowa kuchnia

 

Przedszkole czynne jest w godzinach 7.00 – 16.30