Dwujęzyczność

 ZALETY DWUJĘZYCZNOŚCI

Dzieci dwujęzyczne:
- Lepiej radzą sobie w szkole niż ich rówieśnicy, którzy znają jeden język.

- Szybciej i efektywniej uczą się innych języków obcych.
- Są pewniejsze siebie oraz bardziej wrażliwe wobec innych ludzi i kultur.
- Potrafią w sposób bardziej naturalny i obrazowy komunikować się z otoczeniem.
- Potrafią się wyrażać w sposób bardziej precyzyjny.
- Wyróżniają się płynnym, kreatywnym i elastycznym myśleniem.
- Mają większe szanse w sferze zawodowej.

 

VORTEILE DER ZWEISPRACHIGKEIT 
Zweisprachige Kinder
- haben bessere Schulleistungen, als Gleichaltrige, die eine Sprache kennen;
- lernen schneller und effektiver andere Sprachen;
- sind selbstsicherer und empfindlicher gegenüber anderen Menschen und Kulturen;
- können mit dem Umfeld natürlicher und ausdrucksvoller kommunizieren;
- können sich präziser ausdrücken;
- verfügen über ein flüssiges, kreatives und flexibles Denken;
- haben größere Chancen in Berufsbereichen.

Wiadomo nie od dziś, że języki otwierają drzwi do wiedzy i do świata. Potrzeba znajomości języków jest bardzo ważnym wyzwaniem, jakie stawia przed nami współczesny świat. Dlatego tak ważne jest nauczanie języków już od przedszkola. Liczne badania naukowe dowodzą, że dzieci uczące się kilku języków wykazują się kreatywnością myślenia i czynią większe postępy w nauce niż te uczące się tylko jednego języka. Nauka języków na etapie przedszkolnym sprzyja nie tylko rozwojowi innych sprawności intelektualnych dziecka, ale kształtuje również pozytywny stosunek do innych kultur i języków. Wiek przedszkolny to okres intensywnego rozwoju języka ojczystego dzieci, w którym uzyskują one kontrolę nad prawidłową wymową, składnią i morfologią. W tym czasie dzieci wykorzystują swoje naturalne, wrodzone zdolności przyswajania mowy, dlatego też istnieje możliwość bezbłędnej wymowy dziecka w języku drugim. Poza tym w przedszkolu dziecko jest w stanie opanować język w sposób naturalny. Sprzyja temu stworzenie odpowiednich warunków do nauki języków takich jak: używanie języka drugiego w odpowiednim kontekście sytuacyjnym w celu lepszego zrozumienia znaczenia wypowiedzi; wykorzystanie ciekawych, interesujących pomocy dydaktycznych; nauka w formie zabawy z wykorzystaniem wierszyków, rymowanek, piosenek, zabaw ruchowych; używanie języka drugiego podczas codziennych sytuacji przedszkolnych: powitanie, pożegnanie, zabawy, mycie rąk, posiłki, ubieranie się, wyjścia, spacery; duża ilość bodźców językowych z różnych źródeł: obcojęzyczne media typu książki, czasopisma dla dzieci, gry i programy komputerowe, gry planszowe, filmy, bajki na DVD, płyty CD itd. W takich warunkach języki przyswajane są znacznie szybciej, łatwiej i efektywniej niż w wieku późniejszym