Zajęcia w przedszkolu

 

W związku z ponownym uruchomieniem działalności przedszkola od 18 maja 2020, zwracamy się z prośbą do rodziców chcących posłać dziecko do przedszkola o wypełnienie „Oświadczenia dla rodziców” i "Zgody na pomiar temperatury".

W celu zapewnienia należytej opieki i bezpieczeństwa dzieci i pracowników zgodnie z wytycznymi GIS, MEN prosimy o odpowiedzialne potraktowanie sprawy.

Prosimy o zapoznanie się z procedurami udostępnionymi poniżej, które będą obowiązywać w przedszkolu do odwołania.

Informacje zwrotne kierować na adresy sekretariatu naszej szkoły This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. w przeddzień posłania dziecka do przedszkola.

PROCEDURA ORGANIZACJI OPIEKI W PRZEDSZKOLU W CZASIE PANDEMII COVID-19 POBIERZ

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19 POBIERZ

SZCZEGÓŁOWA PROCEDURA DOTYCZĄCA ZASAD POSTĘPOWANIA  W PRZYPADKU PODEJRZENIA U DZIECI ZARAŻENIA KORONAWIRUSEM OBOWIĄZUJĄCA  W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁEM PRZEDSZKOLNYM W DĘBIU POBIERZ

OŚWIADCZENIE RODZICA PDF POBIERZ

OŚWIADCZENIE RODZICA do edycji POBIERZ

ZGODA NA POMIAR TEMPERATURY PDF POBIERZ

ZGODA NA POMIAR TEMPERATURY do edycji POBIERZ

 

DOGOTERAPIA W GRUPIE MISIÓW

To metoda wspomagająca rehabilitację, psychoterapię i edukację.
Takie zajęcia z wyszkolonym psem, który pełnił tutaj szczególną rolę - terapeuty zostały przeprowadzone w grupie MISIÓW.

Dzieci są w stanie bardzo dużo zrobić dla psa, który je w pełni akceptuje, nie ocenia i nie reaguje dezaprobatą na braki w umiejętnościach czy dziw­ne zachowanie.

Pies podczas zajęć wykonywał polecenia (komendy) dziecka czy terapeuty, lub tylko się przyglądał - "słuchał" bajek w nagrodę pozwalał się nakar­mić lub pogłaskać.

 

 

2

Uczeń w naszej szkole zdobędzie wiedzę, która pozwoli mu na swobodne posługiwanie się językiem niemieckim – zarówno w życiu codziennym, jak również na poziomie specjalistycznym. Nasi nauczyciele stosują aktywne metody, które łączą metodykę nauczania treści ogólnokształcących z metodyką nauczania języka niemieckiego. Przygotowujemy do zdobywania kolejnych szczebli edukacji z nauczaniem dwujęzycznym. Po pewnym czasie język niemiecki staje się narzędziem do zdobywania wiedzy, uczniowie poznają specjalistyczne słownictwo i nabywają umiejętność swobodnego posługiwania się językiem niemieckim. Ważnym celem edukacyjnym nauczania w dwóch językach jest także zdobycie wiedzy o rzeczywistości, historii, geografii i kulturze Niemiec, a także poznawanie wybranych tytułów z literatury niemieckojęzycznej. Kształtuje to otwartość na świat i tolerancję dla innych kultur. Stąd już teraz sukcesywnie wzbogacamy nasz księgozbiór.

Read More