Konkursy

29.05.2017

W dniu dzisiejszym laureaci klas I-III szkolnych eliminacji Konkursu Recytatorskiego "DER KLEINE DICHTER"zmierzyli się na szczeblu gminnym. Recytacja została poprzedzona występami artystycznymi naszych przedszkolaków, którzy zaprezentowali wiersze i piosenki w języku niemieckim.

Spośród dwunastu uczestników, szacowne jury a w składzie:
Julianna Klick - Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej
Martyna Halek - Niemieckie Towarzystwo Oświatowe
Mariusz Wiesiołek - Biblioteka im. J. Eichendorffa
postanowiło przyznać następujące miejsca:
MIEJSCE I:
Wanessa Kurek
Emily Bartek
MIEJSCE II:
Emilia Buhl
Adam Skowronek
MIEJSCE III:
Roksana Grzesik
Laura Gisa
Uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody z rąk zaproszonych gości:
Floriana Cieciora - Wójta Gminy Chrząstowice
oraz Rafał Bartek - przewodniczącego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim.
Wszystkim uczestnikom SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!

 

Am heutigen Tag haben die Preisträger der Schulebene der Klassen von I-III an der Gemeindeebene in dem Rezitationswettbewerb „ DER KLEINE DICHTER”, konkurriert. 
Unter den zwölf Teilnemern hat die Jury :
Julianna Klick, Martyna Halek, Mariusz Wiesiołek
folgende Platze verliehen:
Die Teilnehmer haben Urkunden und Auszeichnungen von Hand der eingeladenen Gäste- Herr Florian Ciecior- Vorsteher der Gemeinde Chronstau und Rafał Bartek – Vorsitzender der Soziall-Kulturellen Gesellschaft der Deutschen in Oppelner Schlesien bekommen.

Herzlichen Glückwunsch!

ZOBACZ WIĘCEJ ZDJĘĆ

I GMINNY KONKURS RECYTATORSKI Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

"DER KLEINE DICHTER"

I. Organizator

Publiczna Szkoła z Oddziałem Przedszkolnym w Dębiu

ul. Wiejska 18

tel. 77/4219616

II. Cele konkursu:

1. Motywowanie uczniów do nauki języka niemieckiego.

2. Doskonalenie poprawności wymowy języka niemieckiego.

3. Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań poezją niemieckojęzyczną.

4. Rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień uczniów.

5. Stworzenie uczniom możliwości zaprezentowania swoich umiejętności

językowych i artystycznych.

III. Czas i miejsce konkursu:

Data: 29.05.2017r. ( poniedziałek) godz. 10.00

Miejsce: Publiczna Szkoła z Oddziałem Przedszkolnym w Dębiu

ul. Wiejska 18

 

IV. Warunki konkursu:

1. Konkurs recytatorski jest adresowany do uczniów klas I-III

2. Każda szkoła zgłasza maksymalnie trzech uczestników do konkursu recytatorskiego z języka niemieckiego. Wcześniej należy przeprowadzić eliminacje wewnątrzszkolne.

3. Kartę zgłoszeń (załącznik nr.1) należy przesłać na adres szkoły lub doręczyć osobiście do sekretariatu szkoły. Na kopercie prosimy o dopisek: Konkurs recytatorski.

4. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 11.05.2017.

5. Regulamin z załącznikami można znaleźć na internetowej stronie szkoły

 

V. Założenia organizacyjne:

1. Każdy uczestnik konkursu prezentuje interpretację jednego utworu literackiego wierszem – w całości lub we fragmencie

2. Dobór utworów i autorów poezji jest dowolny.

3. Czas prezentacji utworu do 5 minut.

4. Dopuszcza się recytowanie wiersza z podkładem muzycznym.

VI. Kryteria oceny i nagrody:

1. Oceny prezentacji utworów dokonuje jury powołane przez organizatorów.

2. W jury funkcję przewodniczącego pełnić będzie niezależny nauczyciel języka niemieckiego powołany spoza terenu szkoły, który czuwać będzie nad prawidłowym przebiegiem konkursu.

3. Laureaci konkursu (I, II, III miejsce) oraz dwie osoby wyróżnione otrzymają nagrody i dyplomy a pozostali uczniowie dyplom uczestnika oraz nagrody pocieszenia.

4. Ocenie podlegają:

  • interpretacja utworu zgodna z treścią

  • poprawność wymowy w języku niemieckim – dykcja, intonacja, poprawne akcentowanie

  • wrażenia artystyczne i estetyczne

  • stopień opanowania tekstu utworu

  • stopień trudności utworu