Konkursy

24.05.2018

Z dumą pragniemy poinformować, iż w dzisiejszym II Gminnym Konkursie Recytatorskim w języku niemieckim dla klas I-III, dwie uczennice naszej szkoły zostały laureatkami tego konkursu zdobywając:
I miejsce - Magdalena Joszko z klasy I oraz
III miejsce - Wiktoria Piontek z klasy III
Na uwagę zasługuje fakt, iż zdobywczyni JEDYNEGO I miejsca zaprezentowała wiersz w języku niemieckim autorstwa naszej nauczycielki pani Marzena Misz!!!!

"Mein Gewissen"

Pst! Hallo!- Hörst du mich?
Ich bin hier! siehst du nicht?
Nein! Du kannst mich nicht sehen, du kannst mich nur fühlen,
doch auch nicht immer...!

Ich bin hier! Gleich nebenbei.
Ich bin rechts! Ich bin links!
Ich bin oben, ich bin unten.
Ich bin innen, ich bin außen.

Ich bin überall!

Ich bin immer da, wenn du mich brauchst,
Ich warne dich , wenn du was böses vor hast.
Ich betreue dich, wenn du irrst.
Ich glaube an dich, wenn keiner mehr glaubt.

Das bin ich, deine letzte Chance, dein letzter Freund.
Ich lass dich nie im Stich, glaub immer an mich.

Das bin ich!...dein Gewissen!

Marzena Misz

GRATULUJEMY!!!

JESTEŚMY DUMNI!!!!

 

25.04.2018

Dnia 21 kwietnia 2018 odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom wojewódzkiego Konkursu języka niemieckiego w kategorii gimnazja. W etapie gminnym konkursu wzięło udział 354 uczniów z 57 gmin i 108 szkół. Do finału trafiło 62 uczniów a 55 zostało laureatami!

Wśród nich znalazł się uczeń naszej szkoły MARCIN LYRA, którego przygotowywała pani Marzena Misz. 

SERDECZNIE IM GRATULUJEMY!!!

26.03.2018

Miło nam poinformować, iż w piątkowym, Gminnym Konkursie Kroszonkarkim spośród wielu uczestników nasi uczniowie zajęli:
W kategorii klas I-III
III miejsce - Hanna Rogocz
W kategorii klas IV-VII
II miejsce - Jan Fila
III miejsce - Amelia Golas
a wyróżnienia otrzymały:
Laura Gisa i Kinga Staffa

 SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!!!

 

Konkurs recytatorski PEGAZ 2018

W tym roku Polska obchodzi stulecie odzyskania niepodległości, dlatego tegoroczny III Konkurs Recytatorski PEGAZ, organizowany przez Publiczna Szkołę Podstawową w Dębiu, odbył się pod hasłem „Mamy Niepodległą” i rozpoczął obchody tej rocznicy.

Uczniowie wszystkich szkół Gminy Chrząstowice zjechali się, aby w przepiękny sposób przedstawić swe wiersze. Jury w składzie:

Elżbieta Kaliszan – kierownik Referatu Oświaty Gminy Chrząstowice

Mariola Urbaniak – Miejska Bibliotek Publiczna

Florian Ciecior – Wójt Gminy Chrząstowice

miało niełatwe zadanie wyłonienia laureatów spośród tak zdolnych artystów:

Kategoria klas I-III

I miejsce – Magdalena Joszko

II miejsca – Wojciech Bac i Adam Skowronek

III miejsce – Wiktoria Piontek i Wojciech Rink

Kategoria klasy IV-VII

I miejsce – Dawid Bac

II miejsce – Dominika Morzyk i Anna Ciecior

III miejsce – Izabela Cichoń i Barbara Gołębiowska

Zwycięzcom i pozostałym uczestnikom SERDECZNIE GRATULUJEMY bardzo wysokiego poziomu. Do zobaczenia za rok :)

Konkurs Recytatorski "Der kleine Dichter" 2018

Regulamin konkursu "Der kleine Dichter" 2018

Karta zgłoszenia "Der kleine Dichter" 2018

29.05.2017

W dniu dzisiejszym laureaci klas I-III szkolnych eliminacji Konkursu Recytatorskiego "DER KLEINE DICHTER"zmierzyli się na szczeblu gminnym. Recytacja została poprzedzona występami artystycznymi naszych przedszkolaków, którzy zaprezentowali wiersze i piosenki w języku niemieckim.

Spośród dwunastu uczestników, szacowne jury a w składzie:
Julianna Klick - Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej
Martyna Halek - Niemieckie Towarzystwo Oświatowe
Mariusz Wiesiołek - Biblioteka im. J. Eichendorffa
postanowiło przyznać następujące miejsca:
MIEJSCE I:
Wanessa Kurek
Emily Bartek
MIEJSCE II:
Emilia Buhl
Adam Skowronek
MIEJSCE III:
Roksana Grzesik
Laura Gisa
Uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody z rąk zaproszonych gości:
Floriana Cieciora - Wójta Gminy Chrząstowice
oraz Rafał Bartek - przewodniczącego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim.
Wszystkim uczestnikom SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!

 

Am heutigen Tag haben die Preisträger der Schulebene der Klassen von I-III an der Gemeindeebene in dem Rezitationswettbewerb „ DER KLEINE DICHTER”, konkurriert. 
Unter den zwölf Teilnemern hat die Jury :
Julianna Klick, Martyna Halek, Mariusz Wiesiołek
folgende Platze verliehen:
Die Teilnehmer haben Urkunden und Auszeichnungen von Hand der eingeladenen Gäste- Herr Florian Ciecior- Vorsteher der Gemeinde Chronstau und Rafał Bartek – Vorsitzender der Soziall-Kulturellen Gesellschaft der Deutschen in Oppelner Schlesien bekommen.

Herzlichen Glückwunsch!

ZOBACZ WIĘCEJ ZDJĘĆ

I GMINNY KONKURS RECYTATORSKI Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

"DER KLEINE DICHTER"

I. Organizator

Publiczna Szkoła z Oddziałem Przedszkolnym w Dębiu

ul. Wiejska 18

tel. 77/4219616

II. Cele konkursu:

1. Motywowanie uczniów do nauki języka niemieckiego.

2. Doskonalenie poprawności wymowy języka niemieckiego.

3. Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań poezją niemieckojęzyczną.

4. Rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień uczniów.

5. Stworzenie uczniom możliwości zaprezentowania swoich umiejętności

językowych i artystycznych.

III. Czas i miejsce konkursu:

Data: 29.05.2017r. ( poniedziałek) godz. 10.00

Miejsce: Publiczna Szkoła z Oddziałem Przedszkolnym w Dębiu

ul. Wiejska 18

 

IV. Warunki konkursu:

1. Konkurs recytatorski jest adresowany do uczniów klas I-III

2. Każda szkoła zgłasza maksymalnie trzech uczestników do konkursu recytatorskiego z języka niemieckiego. Wcześniej należy przeprowadzić eliminacje wewnątrzszkolne.

3. Kartę zgłoszeń (załącznik nr.1) należy przesłać na adres szkoły lub doręczyć osobiście do sekretariatu szkoły. Na kopercie prosimy o dopisek: Konkurs recytatorski.

4. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 11.05.2017.

5. Regulamin z załącznikami można znaleźć na internetowej stronie szkoły

 

V. Założenia organizacyjne:

1. Każdy uczestnik konkursu prezentuje interpretację jednego utworu literackiego wierszem – w całości lub we fragmencie

2. Dobór utworów i autorów poezji jest dowolny.

3. Czas prezentacji utworu do 5 minut.

4. Dopuszcza się recytowanie wiersza z podkładem muzycznym.

VI. Kryteria oceny i nagrody:

1. Oceny prezentacji utworów dokonuje jury powołane przez organizatorów.

2. W jury funkcję przewodniczącego pełnić będzie niezależny nauczyciel języka niemieckiego powołany spoza terenu szkoły, który czuwać będzie nad prawidłowym przebiegiem konkursu.

3. Laureaci konkursu (I, II, III miejsce) oraz dwie osoby wyróżnione otrzymają nagrody i dyplomy a pozostali uczniowie dyplom uczestnika oraz nagrody pocieszenia.

4. Ocenie podlegają:

  • interpretacja utworu zgodna z treścią

  • poprawność wymowy w języku niemieckim – dykcja, intonacja, poprawne akcentowanie

  • wrażenia artystyczne i estetyczne

  • stopień opanowania tekstu utworu

  • stopień trudności utworu